Aktuálně: daňové přiznání k dani z příjmu za rok 2011 - fyzické osoby
                 (OSVČ, zaměstnanec s vedlejším příjmem, atd.)

  • projdeme všechny Vaše podklady
  • vysvětlíme, co a jak,
  • vyplníme osobně s Vámi formuláře
  • vše s Vámi vypracujeme na POČKÁNÍ

Cena:    od 450,- Kč bez DPH

Termíny si prosíme dohodněte (případné dotazy) na tomto emailu a telefonním čísle.

Přechod z fyzické osoby (OSVČ, "ŽL") na právnickou osobu (s.r.o.)

Při výběru vhodné právní formy podnikání Vám na základě dlouhodobých zkušeností doporučujeme společnost s ručením omezeným, jako optimální varianty z hlediska nákladů pořízení, podnikatelského rizika a daňového zatížení.

Společnost s ručením omezeným Vám poskytuje řadu výhod:

  • Ochrana osobního majetku - společníci společnosti s ručením omezeným neručí svým osobním majetkem, ale ručí pouze do výše svých nesplacených vkladů. Všechny ready-made společnosti v naší nabídce mají 100% splacené vklady společníků a ručení tímto zaniká. Podnikání jako společník ve společnosti s ručením omezeným nám umožňuje naprosté oddělení majetku zahrnutého v podnikání a soukromého majetku. Každému je z osobní zkušenosti známo, že i malé pochybení nebo několik nezaplacených odběratelských faktur může způsobit platební neschopnost, avšak povinnost hradit dodavatelské faktury zůstává nedotčena a vzniká tak vysoké riziko nutnosti hradit závazky z vlastního soukromého majetku.
  • Výrazné snížení rizika - každé podnikání je spojeno s poměrně vysokou mírou rizika, proměnlivostí poptávky, změnou podmínek na trhu, kursovými rozdíly a dalším množstvím vnějších faktorů. Obchodní společnost jako právnická osoba je těmto výkyvům méně vystavená.
  • Menší daňové zatížení - například neplatíte zdravotní a sociální pojištění z příjmů společnosti s r.o. a mnohé další výhody, které Vám nastíníme při eventuálním osobním jednání.
  • Lepší image a vážnost podnikání - společnost s ručením omezeným působí profesionálně a seriózně. Právní, účetní a daňové předpisy umožňují podnikání ve výrazně větším objemu obratů a zisků.

Cena:    49.900,- Kč bez DPH, cena za převod Vašeho stávajícího účetnictví a za nové s.r.o.

Případné dotazy zodpovíme e-mailem nebo telefonicky na tomto emailu a telefonním čísle.