Ceny jsou:

  • platné od 1.1.2012
  • uváděny bez DPH

Vedle uvedené ceny za vedení účetnictví jsou orientační. Cena je určována po vzájemné dohodě, podle specifických podmínek a požadavků zákazníka. Je závislá na náročnosti zpracování předávaných podkladů a na množství dalších navazujících služeb. Náš zákazník si může zvolit buď platbu paušální měsíční částky nebo stanovení ceny podle množství zúčtovaných položek v konkrétním měsíci.

Ceník:

  • Vedení účetnictví

Pol.Popis položkyCena v Kčjednotka
U1.úč.položka v účetním deníku - kvalitní podklady20,00položka
U2.úč.položka v účetním deníku - komplikované podklady25,00položka
U3.Menší účetní jednotka - cca. 1000 položek/rok2000,00měsíc
U4.Střední účetní jednotka - cca. 3000 položek/rok6000,00měsíc
U5.Větší účetní jednotka - cca. 5000 položek/rok10000,00měsíc
U6.zastupování na kontrole u FÚ - jednorázová plná moc700,00den
U7.rekonstrukce účetnictví40,00položka
U8.účetní závěrka, přílohy, podklady DPFO/DPPO1 měs. paušál
resp. průměr
  • Vypracování daňových přiznání

Pol.Popis položkyCena v Kčjednotka
P1.Přiznání k silniční dani200,00automobil
P2.Přiznání k dani z přidané hodnoty500,00ks
P3.Přiznání k dani z přidané hodnoty - dodatečné
(chyba klienta )
600,00ks
P4.Přiznání k dani z příjmů právnických osob včetně přílohod 5000,00ks
P5.Přiznání k dani z příjmů fyzických osob - jednoduchá problematika450,00ks
P6.Přiznání k dani z příjmů fyzických osob - více příjmů,...od 450,00ks
  • Mzdy

Pol.Popis položkyCena v Kčjednotka
M1.Vedení mezd u malé organizace (do 25 zaměstnanců)200,00zam.
M2.Vedení mezd u velké organizace (nad 25 zaměstnanců)150,00zam.
M3.přihlášení zaměstnance (ČSSZ, ZP, evidence)100,00zam.
M4.odhlášení zaměstnance (ČSSZ, ZP, evidence )100,00zam.
M5.konzultace pracovní smlouvy300,00zam.
M6.zastupování na kontrole u ČSSZ a zdravotních pojišťoven - jednorázová plná moc700,00den

Výše uvedené ceny zahrnují také roční zúčtování daně ze závislé činnosti, zpracování měsíčních přehledů pro zdravotní pojišťovny a ČSSZ.
  • Ekonomické, finanční a organizační poradenství

Pol.Popis položkyCena v Kč
P1.ekonomické, finanční a organizační poradenstvícena dohodou
P2.ostatní služby nad rámec účetnictví a výše uvedených položekcena dohodou
P3.znalecký posudek - ocenění společnosticena dohodou