Poskytované služby:

 • Podvojné účetnictví
 • Daňová evidence
 • Daňová přiznání
 • Personalistika a mzdy
 • Zastupování klienta
 • Zpracování statistických výkazů
 • Účetní konzultace
 • Rekonstrukce účetnictví
 • Prodej ready-made společností

Podvojné účetnictví:

 • Vedení zákonem předepsaných účetních knih
 • Kompletní zpracování účetnictví včetně účetní závěrky a daňového přiznání
 • Evidence DPH, záznamní povinnost
 • Evidence dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku včetně výpočtu odpisů
 • Skladová evidence zásob
 • Zpracování statistických výkazů
 • Dle požadavků klienta rozbory hospodaření, podklady pro banky, vnitřní firemní směrnice, výroční zpráva
 • Silniční daň, ostatní daně
 • Zastupování klienta u finančního úřadu
 • Rekonstrukce účetnictví předešlých období

Daňová evidence:

 • Daňová evidence příjmů a výdajů
 • Kniha závazků a pohledávek
 • Evidence hmotného a nehmotného majetku
 • Evidence DPH
 • Daňové přiznání
 • Zpracování silniční daně a ostatních daní
 • Přehledy o příjmech pro ČSSZ a zdravotní pojišťovny
 • Zastupování klienta před finančním úřadem

Daňová přiznání:

 • Daň z příjmu právnických osob
 • Daň z příjmu fyzických osob
 • DPH
 • Silniční daň
 • Ostatní daně

Personalistika a mzdy:

 • Vypracování pracovních smluv
 • Vypracování dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce
 • Vypracování dohod o ukončení pracovního poměru a výpovědí z pracovního poměru
 • Přihlášení a odhlášení pracovníka na ČSSZ a zdravotních pojišťovnách
 • Výpočty mezd
 • Výplatní pásky
 • Výplatní listina včetně výčetky
 • Zpracování měsíčních přehledů pro ČSSZ a zdravotní pojišťovny
 • Vedení mzdových listů a evidenčních listů důchodového pojištění
 • Zpracování příkazů k úhradě v tištěné nebo elektronické podobě
 • Zastupování při kontrole sociálního a zdravotního pojištění a při kontrole daně

Zastupování klienta:

 • Zastupování klienta při jednáních a kontrolách u finančních úřadů, správě sociálního zabezpečení a u zdravotních pojišťoven.

Zpracování stat. výkazů

 • Zpracování statistických výkazů dle požadavků Českého statistického úřadu v rozsahu podkladů z účetnictví.

Účetní konzultace

 • Konzultace a metodická spolupráce při samostatném vedení účetnictví.